Når du er medlem i en av våre klubber er du også automatisk medlem av Norges Idrettsforbund gjennom Kampsportforbundet.

Ditt medlemskap vil kunne ajourholdes gjennom forbundets medlemsregister. (her skal settes inn link), der du vil ha din egen innlogging.

Kostnaden med medlemskapet er delt i en treningsavgift og en medlemsavgift. Treningsavgiften betales hver måned mens medlemsavgiften, normalt sett et lavt årlig beløp, betales en gang pr. år.

Et registrert medlemskap vil, ved siden av det direkte medlemskapet i klubben, og de opplærings- og kursmuligheter denne tilbyr, også gi deg tilgang til kurs og opplæringsmuligheter via Kampsportforbundet og Norges Idrettsforbund.

Alle våre utøvere er forsikret gjennom disse organisasjonene.

Meny