WIKF Norge er en kompetanse- og samarbeidsorganisasjon for klubber og utøvere i Norge som trener karateformen Wado Kokusai.

Organisasjonens utøvere og instruktører tilbys treningsleirer, graderinger og kurs nasjonalt og internasjonalt. Vi har et eget landslag med meget gode resultater, inkludert verdensmester- og europamestertitler i stilarten. Medlemsklubbene har egne tilbud til barn, ungdom, konkurranseutøvere og voksne mosjonister. Vi er tilsluttet den legendariske karatemesteren Dr. Tatsuo Suzuki sin Wado International Karate-Do Federation (WIKF), en av verdens største karateorganisasjoner med 67 medlemsland. Utøvere som oppnår dan-grader (svart belte) hos WIKF Norge blir registrert hos WIKF internasjonalt og mottar offisiell diplom fra hovedkontoret i Japan.

Teknisk komite

Treningsglede er de gode opplevelsene vi får gjennom idretten vår. Vi har fokus på trivsel og tilrettelegging for å skape de positive opplevelsene for alle medlemmene våre. Vi skal ha trygghet og tillit. Vi skaper et sted der alle trives og vil være. Trening er noe vi gleder oss til. Trening skal være gøy.

Styret

Vi tilrettelegger for motivasjon, lærelyst og tro på egen mestring. Hos oss står personlig utvikling i sentrum. Vi gir alle en tro på egne krefter og har fokus på hva hver enkelt kan klare. Vi hjelper alle til å oppnå et positivt selvbilde og støtter opp under egen innsats for å nå sine mål. Positiv læring for å oppnå resultater er viktig for oss. Vi tar utgangspunkt i målet til hver enkelt og hjelper og støtter for å nå dette. Vi gjør hverandre gode og heier på hverandre.

Medlemsklubber

Vi anerkjenner viktigheten av hver enkelt av oss. Vi verdsetter mangfoldighet og behandler andre med respekt. Vi samarbeider, verdsetter andres meninger og støtter beslutninger som er tatt. Respekt er noe vi etterstreber hver dag å gjøre oss fortjent til. Vi ønsker å opptre på vårt beste og vi tiltaler hverandre på en god måte. Respekt skal være mellom alle i organisasjonen vår og hvert enkelt medlem skal oppleve respekt fra alle instruktører. Våre instruktører er våre fremste rollemodeller og vi ser og tar vare på alle.

«Folk vil glemme hva du sa. Folk vil glemme hva du gjorde. Men folk vil aldri glemme hvordan du fikk dem til å føle seg».

Meny